Θεραπευτική Άσκηση

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στο φυσικοθεραπευτήριο μας πιστεύουμε στην ενεργή συμμετοχή του επισκέπτη μας. Η θεραπευτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των παρεμβάσεων μας.

Πότε την χρησιμοποιούμε;

Στην αποκατάσταση:

Η θεραπευτική άσκηση μας παρέχει οφέλη που εκμεταλλευόμαστε από την αρχή μέχρι το τέλος του πλάνου μας. Ιδιαίτερα στο τελικό στάδιο βοηθάει στην αφομοίωση και ενίσχυση του θεραπευτικού αποτελέσματος που έχουμε πετύχει μέχρι εκείνη την στιγμή, αλλά και στην ασφαλή επιστροφή σε καθημερινές απαιτητικές δραστηριότητες.

Στην πρόληψη:

Ο σύγχρονος καθιστικός τρόπος ζωής επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα που έχουν μελετηθεί εκτενώς στις σύγχρονες έρευνες. Η καλύτερη λύση είναι η πρόληψη. Η θεραπευτική άσκηση είναι ίσως το πολυτιμότερο εργαλείο αντιμετώπισης αυτής της σύχρονης "μάστιγας".

Σε ποιούς απευθύνεται?

  • Σε μετεγχειριτική αποκατάσταση
  • Σε χρόνιες παθήσεις
  • Σε χρόνιο πόνο
  • Σε μετατραυματική αποκατάσταση
  • Σε άτομα τρίτης ηλικίας
  • Σε πολύωρους εργαζόμενους
  • Σε αθλητές όλων των επιπέδων
  • Σε λανθασμένα πρότυπα στάσης - κίνησης

Θεραπευτική Άσκηση - Οφέλη

Αύξηση Εύρους Κίνησης
Μείωση Πόνου
Αύξηση Δύναμης
Βελτίωση Ισορροπίας
Βελτίωση Ποιότητας Ζωής
Φυσική Κατάσtαση

Αξιολόγηση - Εξατομίκευση

Κάθε τύπου άσκηση κάνει καλό. Λάθος! Όλοι μας έχουμε γίνει μάρτυρες ανθρώπων (μπορεί και του εαυτού μας) που η έναρξη μιας δραστηριότητας χειροτέρεψε τα συμπτώματα μιας παθολογίας. Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και χρειάζεται διαφορετικό είδος και τύπο άσκησης.

Βασικός πυλώνας του προγράμματος μας είναι η ενδελεχής και συστηματική αξιολόγηση του επισκέπτη μας και η επιλογή των σωστών ασκήσεων για εκείνον. Τα προγράμματά μας ακολουθούν τις γενικές οδηγίες που δείχνουν οι σύγχρονες έρευνες, όμως φροντίζουμε να εξατομικεύονται στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Κατά την διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιούνται τακτικές επαναξιολογήσεις, θέτουμε νέους στόχους και τροποποιούμε κατάλληλα τις ασκήσεις.

Κλείστε ραντεβού

Θα χαρούμε να απαντήσουμε όλες σας τις απορίες στο 216 900 6067